Presentación

Espacio de comentario sobre las dificultades y malestares que provoca la sociedad actual. El objetivo principal es generar posibles vías de afrontamiento a lo que nos da miedo, nos provoca ansiedad y nos deprime, para conseguir bienestar y adoptar una posición responsable y decidida.


lunes, 4 de julio de 2011

Sexualitat i psicosi des de una visió escolar

La escola, en tots els seus nivells (infantil, primària i secundària), passa per un moment crític on es manifesten tota una sèrie de malestars que dificulten la tasca educativa per a tots els membres que hi participen. Uns dels elements importants és la dels alumnats que presenten trastorns de conducta degut, en molts casos, a una psicosi. Un dels factors importants es la sexualitat d’aquests nois i noies. El fet de conèixer una mica com funciona, en aquest tipus d’alumnat, la seva sexualitat i quins factors del seu desenvolupament hi participen, ens pot donar eines per modificar o millorar la nostra relació amb ells.

Des de la psicoanàlisi hi ha tot un corpus teòric que ajuda a comprendre millor quina és la lògica del psicòtic i quina es la manera de tractar-los. Dintre de la línia de treball d’aquest any aquest enfocament teòrico-pràctic pot donar-nos pistes de com podria fer-se la seva inclusió en l’aula que no fos de forma excloent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario